סקרי הערכת סיכונים בניה והקמת מערכי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים יחידות אבטחה ייעודיות ביטחון שרשרת אספקה ומניעת אובדן יחידות מיוחדות הקמת יחידות מיוחדות צבא / משטרה יחידות חילוץ והצלה אבטחת אישים אבטחת תעופה

סקרי הערכת סיכונים

"הערכת סיכונים" הינו תהליך פרואקטיבי הנועד לזהות ולאפיין את הסיכונים הנוכחיים העלולים לאיים על האירגון/עסק/חברה וקביעת אמצעי-נגד בעלי כדאיות כלכלית בכדי לצמצם ואף לנטרל לחלוטין את האיומים שזוהו. האיומים הנם שונים ומגוונים, החל מאיומים שמקורם בבני אדם, כגון: שוד, חטיפה, גניבה, התקפת טרור, וכד' ועד לאסונות טבע, כגון: הצפות, רעידות אדמה, סופות הוריקן, צונאמי וכד'.

תהליך הערכת הסיכונים מהווה גם הזדמנות טובה לארגון לבחון את התוכניות הקיימות להבטחת ההמשכיות העיסקית במקרה של אירוע כמוזכר לעיל והתאמתן לאיומים שזוהו בתהליך הערכת הסיכונים.

תהליך ביצוע הערכת הסיכונים הנו תהליך מתמשך. עליו להתקיים על בסיס תקופתי או בכל עת שמתרחש שינוי משמעותי במבנה האירגון או בתחומי פעילותו או כאשר מזוהה איום חדש שטרם נלקח בחשבון ויש להערך להתמודדות עמו. האיומים והפגיעות אינם סטאטיים. היריבים שלנו והעסקים שלנו נמצאים בתהליך מתמשך של שינויים וגידול. תהליך הערכת הסיכונים מתעתד להגדיר את היכולת למזער ואף לנטרל את האיומים שאובחנו. התוצר העיקרי של תהליך הערכת הסיכונים הנו הגדרת רמת האיום המלווה בהמלצות ליישום אמצעי-נגד בכדי לנטרל או לצמצם לרמה מתקבלת על הדעת את האיום (אמצעי הנגד מגוונים ויכולים לכלול בין היתר: מערכות ביטחון, תשתיות, נהלים ותוכניות בקרה והדרכות).

חברת GSP מציעה ללקוחותיה המגוונים שירותי ייעוץ ויישום של תהליכי הערכת סיכונים שפותחו בחברה על ידי מיטב המומחים העוסקים בתחום. הלקוח מעורב בכל השלבים והינו שותף מלא בתהליך. באופן כללי כוללת המתודולוגיה אותה אנו מיישמים את השלבים הבאים:

• אבחון והגדרת האיום/איומים מצד היריב

• הערכת רמת הפגיעות הנשקפת מהאיום לאירגון/חברה (סיכויי הצלחת היריב לממש האיום)

• הגדרת האיפקט על האירגון/חברה במידה ויתממש האיום (ההשלכות של התממשות האיום על האירגון/חברה).

• הגדרת הדרכים לנטרול או מזעור האיום לרמה המתקבלת על הדעת שתאפשר המשכיות עיסקית ושמירה על שמו הטוב של האירגון/עסק.