סקרי הערכת סיכונים בניה והקמת מערכי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים יחידות אבטחה ייעודיות ביטחון שרשרת אספקה ומניעת אובדן יחידות מיוחדות הקמת יחידות מיוחדות צבא / משטרה יחידות חילוץ והצלה אבטחת אישים אבטחת תעופה

בניה והקמת מערכי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים

חברות רבות במשק הבינו את חשיבות שילוב תכנון מערכות האבטחה כחלק אינטגראלי מהארגון וניסיוננו בתחום מצביע על החשיבות שיש להתייחסות מוקדמת למערך האבטחה בין יתר הנושאים בחירת מערכת הגנה והתאמתה למבנה הארגון ואופי פעילותו לרבות מיקומם של העובדים והרכוש הקיים בארגון, מערכות התמ"ס, התקשורת ועוד.

תכנון מוקדם של מערכות ואמצעי האבטחה עשויות להביא לחיסכון כספי רב , כמו גם שילוב מלא ומותאם לצורכי הארגון וכך להביא לייעול הן בתפקוד מערך האבטחה הפיזית והן במערך הטכנולוגי ככלי עזר וגורם חשוב במתן פתרונות בזמן אמת בכדי להבטיח תפקוד ותפעול נכון של הארגון בשגרה ובחירום.

מטרתה של תכנית אבטחה אפקטיבית הנה בראש ובראשונה למנוע ולסכל ניסיונות של גורמים עוינים לבצע פעולות טרור ולגרום נזק בחיים וברכוש. לצורך כך יישום תכנית אבטחה שהינה מותאמת ומקצועית, מהווה מסר מרגיע של שליטה ואחריות מצד הנהלת הארגון כלפי עובדיו, לקוחותיו, אורחיו וכלפי הציבור בכלל.

חברת GSP מתמחה בתכנון והקמת מערכות בטחון מתקדמות, יועצי הביטחון בחברה מביאים איתם ניסיון רב בתחום תכנון והקמת מערכי אבטחה.

התכנון כולל:

1. ניתוח מקדים של אופי הפעילות מול גורמי הסיכון.

2. בדיקת מצאי של ציוד קיים,יעילותו והתאמתו למערך האבטחה.

3. בניית תכנית אבטחה פיזית וטכנולוגית.

4. הצגת התכנית ואישורה.

5. הנחיות לביצוע ויישום.

6. תרגול מערך האבטחה ויציאה לעבודה.

הנחת העבודה של צוות GSP מתבססת על עובדה פשוטה כי האבטחה איננה מטרה לכשעצמה, כי אם שירות הניתן לארגון ו/או גוף לצורך קיום פעילותו הייעודית, האבטחה תותאם למאפייני הארגון ו/או הגוף ולצרכיו, וכנגד האיומים החלים עליו ובכפוף לתקציביו.