רקע כללי על שרותי החקירות חקירות הונאה, שחיתות ועברות פליליות מהימנות עובדים וחקירות רקע עיקוב וצילום סמוי גילוי האזנות סתר בדיקות פוליגרף הונאות ביטוח חקירות אישות חקירות נאותות חקירות כלכליות חקירות קניין רוחני

בדיקות פוליגרף

חברת GSP מציעה ללקוחותיה ייעוץ ושרותים בביצוע בדיקות פוליגרף. מציעה שרותים אלה לקהל לקוחות מגוון הכולל בין היתר אנשי עסקים, אנשים פרטיים, מוסדות, חברות ביטוח, חברות בינלאומיות, ועוד. ללקוחות הזקוקים לבדיקות פוליגרף על בסיס קבוע ובהיקפים גדולים, מציעה GSP פתרונות ותנאים מצויינים ההמותאמים לנפח הפעילות של הלקוח.

חברת GSP מעסיקה בודקי פוליגרף מוסמכים, מקצועיים ובעלי נסיון רב המבצעים בדיקות פוליגרף במשרדנו, אצל הלקוח ובכל יעד אחר ע"פ הצורך ובהתאם לנסיבות העניין. בתם הבדיקה מקבל הלקוח דוח מפורט המתאר את ממצאי הבדיקה ותוצאותיה. הלקוח רשאי לעשות בדוח זה שימוש ע"פ צרכיו ובין היתר להציגו בהליכים משפטיים שכן ניתן להגיש את חוות דעתו של בודק הפוליגרף כחוות דעת מומחה בביהמ"ש.

ביצוע בדיקת פוליגרףמקובל לבצע בין היתר במקרים הבאים:

• כחלק מתהליך בדיקת עברו המקצועי והאישי של מועמד חדש לתפקיד רגיש בחברה או באירגון. במיוחד כאשר התפקיד מחייב חשיפתו של העובד לחומר רגיש ומסווג שברשות החברה, לכספים או לסודות מקצועיים.

• כאשר הנהלת החברה או האירגון מבקשת להנהיג בדיקות פוליגרף תקופתיות במטרה להגן על הנכסים החיוניים של חברה (בד"כ למניעת זליגה של מידע קנייני וסודות מסחריים/ביטחוניים) ולהנחיל אווירה ומודעות לצורך להגן על סודות ומידע מסווג של האירגון ללא כל קשר לאירוע או לחשד ספציפיים.

• כאשר מתרחש באירגון או בחברה אירוע חריג כגון ומעגל החשודים הוא מצומצם יחסית:

• כאשר מוגשת תביעה לחברת ביטוח ע"י מבוטח ויש חשד שהתביעה כוזבת, מנופחת או שעד מטעם התובע מוסר עדות שקר בכדי לסייע בקבלת כספי הביטוח.

• כשיש חשד לדליפת מידע מסווג ע"י שותפי סוד בחברה או באירגון.

• כשיש חשד להונאה, זיוף או גניבה ע"י מורשים או בעלי הרשאות באירגון/בחברה.

• כשיש חשד להדלפות לתקשורת או למתחרים עיסקיים ע"י שותפי סוד באירגון/בחברה.

• כאשר קיים חשד שעובד עבר על הקוד האתי או על כללי ההתנהגות המחייבים באירגון/בחברה.