הכשרות והדרכות - כללי יחידות אבטחה ייעודיות יחידות לוט"ר הדרכות ירי הדרכות לחימה לא חמושה (בשיטת קרב מגן ישראלי) חילוץ ואיתור נעדרים עזרה ראשונה כלבי תקיפה וחילוץ

יחידות לוט"ר

חברת GSP מציעה שירותי הדרכה והכשרה ליחידות לוט"ר לנוכח האיום מצד גורמי טרור קיצוניים.

הכשרות אלו נועדו כדי לתת כלים ליחידות לוט"ר המתמודדים עם משימות תקיפה שונות.

הנושאים העיקריים המועברים ע"י צוות ההדרכה הם:

1. דרכי פעולה אפשריות לבלימת האיום.

2. שיטות לחימה בנשק חם ובנשק קר.

3. פיתוח מיומנות לחימה לא חמושה (הגנה עצמית/ קרב פנים אל פנים)

 

תכניות ההדרכה מותאמות לצרכי הלקוח.