הכשרות והדרכות - כללי יחידות אבטחה ייעודיות יחידות לוט"ר הדרכות ירי הדרכות לחימה לא חמושה (בשיטת קרב מגן ישראלי) חילוץ ואיתור נעדרים עזרה ראשונה כלבי תקיפה וחילוץ

הדרכות ירי

אנו מציעים הכשרות בכלי ירייה. הכשרות אלו מיועדת לגופים וחברות, קבוצות וכן לאנשים פרטיים המעוניינים ברכישת ידע מקצועי, מעמיק ומקיף בארץ ובחו"ל.

• הדרכה ואימון בתחום הירי והלחימה

• מגוון הדרכות מקצועיות לשימוש בטיחותי ונכון בנשק

• התאמת, מכירת והתקנת אבזור לנשק - מתאמים, מסילות, ידיות וקתות, פנסים וצייני לייזר ושיפורים אחרים.