הכשרות והדרכות - כללי יחידות אבטחה ייעודיות יחידות לוט"ר הדרכות ירי הדרכות לחימה לא חמושה (בשיטת קרב מגן ישראלי) חילוץ ואיתור נעדרים עזרה ראשונה כלבי תקיפה וחילוץ

הדרכות לחימה לא חמושה (בשיטת קרב מגן ישראלי)

שיטת ההדרכה בלחימה הלא חמושה מותאם ללקוח בשגרה ובחירום ומתמקד בשני תחומים:

א. הגנה עצמית-

ההגנה העצמית כוללת: הדרכה בזיהוי מוקדי אלימות והתרחקות מהם. חינוך לריסון עצמי. תרגילים להגנה עצמית ולהמום התוקף. ההגנה העצמית נועדה לפתח אצל כל אדם את היכולת להגן על חייהם במקרה של תקיפה.

ב. קרב פנים אל פנים-

הקרב מתפתח במידה ותרגיל ההגנה העצמית לא הושלם, והתוקף שלא נוטרל ממשיך בתקיפה.