סקרי הערכת סיכונים בניה והקמת מערכי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים יחידות אבטחה ייעודיות ביטחון שרשרת אספקה ומניעת אובדן יחידות מיוחדות הקמת יחידות מיוחדות צבא / משטרה יחידות חילוץ והצלה אבטחת אישים אבטחת תעופה

אבטחת אישים

האיום על מנהל בכיר במגזר הפרטי ו/או העסקי הינו מגוון ומחייב הליך של הערכת סיכונים בהתאם לסוג ולדפוס הפעילות של המאובטח, אנו נערכים לתרחישים ולאיומים בסביבתו הטבעית ומקום מגוריו לרבות נסיעות עסקיות או פרטיות.

חברת GSP מתאימה את רמת האבטחה בהתאם להערכת הסיכון והאיום על הלקוח.

אין הכוונה להגביל את תנועתו של המאובטח אלה התאמה אישית והשגת רמת אבטחה גבוהה באמצעות פעולות המיועדות לסכל ניסיונות פיגוע או גרימת נזק במתווים שונים.

לאחר ניתוח הערכת הסיכון והערכת האיום, חברת GSP תגבש תוכנית עם דרכי פעולה אפשריות המותאמת ללקוח, לפעילויותיו ולצרכיו, בחיק משפחתו, במעונו, במקום העבודה, בתנועותיו ובנסיעות עבודה לחו"ל.

מטרתנו העליונה היא בטחונו של המאובטח תוך מתן דגש על חופש תנועתו.